„Stavební úpravy a vybavení učebny nás bude stát odhadem 1,5 milionu korun. Vzhledem ke koronavirové krizi poklesl turistický ruch v chrámu sv. Barbory a tudíž i finanční prostředky farnosti, se kterými jsme na realizaci projektu počítali. Pokud vám udělá radost podpořit naši školku, můžete přispět darem na farní účet číslo 441774319/0800,“ uvedl arciděkan Jan Uhlíř z Římskokatolické farnosti Kutná Hora.

Do sbírky s názvem Babi, kup mi židličku lze přispět buď na farní účet, nebo do kostelní sbírky, která proběhne v kutnohorské farnosti v neděli 26. července v rámci oslav svátku sv. Jakuba a následně v neděli 30. srpna. Vybrané finanční prostředky budou určeny na vybavení nové třídy, která by od září měla poskytnout zázemí dalším 17 dětem.