Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic připomněl, že příčinou úplné uzavírky komunikace je výstavba nadjezdu u železniční zastávky Církvice. „Potrvá celkem 450 dnů. Pro řidiče je to nepříjemné, ale po dokončení stavby nadjezdu a související okružní křižovatky a napojení na silnici I/38 se díky mimoúrovňovému křížení železnice a budoucího obchvatu zásadně zvýší bezpečnost v daném úseku,“ vysvětlil Buček.

Přesto by měli řidiči počítat s tím, že musí mít pevné nervy. Po dobu výstavby nadjezdu budou totiž jejich jízdy provázet nejen dopravní komplikace způsobené uzavírkou mezi Církvicí a Kutnou Horou. Další strasti jim může připravit i staveništní doprava přes silnici I/38 nad Církvicí, odkud bude transportována zemina pro násypy na ostatní části trasy. Jenže právě po osmatřicítce povede objízdná trasa, která bude pokračovat po komunikaci I/2 do Malína a dále po silnici II/126 přes Kutnou Horu na Karlov. Na trase se tak vzhledem k okolnostem i vytíženosti dají očekávat kolony.

Změny čekají po dobu uzavírky i cestující veřejnou dopravou, protože nebudou v provozu tři autobusové zastávky: „Církvice, žel. st.“, „Kutná Hora, Karlov, VOP“ a „Kutná Hora, Karlov, OSP“. Spoje budou jezdit podle výlukových jízdních řádů.

Nejdražší obchvat v kraji

Podle Martina Bučka je stavba obchvatu kolem Církvice, na který obyvatelé obce netrpělivě čekají už řadu let, nejdražší stavbou silničního obchvatu v celém Středočeském kraji. Náklady mají přesáhnout 444, 8 milionu korun bez daně.

„Přeložka silnice I/38 v délce 4138 metrů řeší primárně vyvedení komunikace z průtahu obcí Církvice a tím zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v daném úseku. V návaznosti na další už realizované přeložky silnice ve Středočeském kraji bude tato stavba dalším příspěvkem ke zkapacitnění tohoto evropsky významného silničního tahu, který Českou republiku protíná zhruba v severojižním směru,“ doplnil ke stavbě obchvatu Buček.

V průběhu výstavby obchvatu bude třeba přeložit ropovod Družba, kdy je plánována krátkodobá odstávka na listopad letošního roku, a vysokotlaké vedení plynu, které kříží hlavní trasu budoucí silnice I/38.