Obec investovala do zvýšení bezpečnosti svých občanů sto padesát tisíc korun. Do šesti týdnů by měly přibýt i měřiče rychlosti v obou směrech. „Jak zkušenosti ukazují, tak to má psychologický vliv. Naprostá většina řidičů před tím měřičem zpomalí,“ zdůvodnil církvický starosta Stanislav Vlk. Na třistatisícovou investici získali dotaci z ministerstva vnitra. „Bude tak ochráněný ten nejsložitější úsek, kde je jediný přechod,“ zdůraznil Stanislav Vlk.
Zkušenost s tímto typem měřiče má již sousední obec Nové Dvory. Datové připojení zařízení směřuje ke starostovi na počítač. „Denně mohu kontrolovat, kolik tam projede vozidel, jakou rychlostí. Navíc je to časově rozdělené,“ vysvětlil starosta Nových Dvorů Jiří Rajdl. Chybí jen konkrétní poznávací čísla. Rychlost vozidel nad deset kilometrů v hodině měří ve směru na Pardubice, ale v opačném směru zaznamenává počet průjezdů. Podle vyhodnocení statistiky projelo například v lednu tímto úsekem sto třináct tisíc vozidel. „Má to psychologický efekt,“ připustil novodvorský starosta s tím, že právě díky anonymitě se bude pravděpodobně snižovat.

Podle zkušeností je řada řidičů, kteří se v tomto úseku po rozjezdu v krátké rovince od Kutné Hory neudrží a na displeji jim naskočí šedesátka. „Každý den tam někdo projede stovkou hlavně v noci,“ podotkl Jiří Rajdl.

Obec získala tento měřič od Středočeského kraje, protože tento úsek byl vyhodnocen jako jeden z nebezpečných. Tento radar získala i Čáslav a v obou místech jde o lokality spojené s pohybem žáků škol.