Na třicet dětí bedlivě naslouchalo jeho vyprávění a radám, jak se chovat, aby vyrůstaly pokud možno bez zbytečných starostí. „O tom, že si chlapci a děvčata mnohdy z takových setkání odnášejí životní zážitek, není pochyb. Potěší pak zejména, když na dalších podobných besedách vyprávějí, kolika lidem za tu dobu nějakým způsobem pomohli, nebo někoho něčím potěšili. Mnozí z nich již vědí, že jen opravdovým přátelům jde o jejich zdraví, život i osobní štěstí, a policista je jedním z nich,“ nechal se slyšet Daniel Votroubek.