Rada města přesto tehdy vítězi přímo bez výběrového řízení zakázku zadala. Podle opozičních zastupitelů prý navíc dnes už bývalá místostarostka o dané věci dostatečně nekomunikovala a nebyla schopná ji včas vysvětlit. Pochybení při přípravě daného projektu ostatně nepopřel ani starosta Kutné Hory Martin Starý. „Máme k tomu právní rozbor, problém to byl možná morální, ale z hlediska zadávání výběrových řízení nikoliv,“ řekl starosta.

Díky politickým šarvátkám se ale tak trochu zapomnělo na to, o jak výjimečný projekt se jedná a jaký přínos by mohl přinést kutnohorským základním školám, potažmo jejich žákům. Jako zcela unikátní ho chápe nejen odvolaná místostarostka, ale také sami ředitelé škol a dokonce i opozice.

„Byla jsem odvolána z funkce místostarostky kvůli údajně špatně připravovanému projektu zkráceně řečeno Technická infrastruktura do KH škol. V současné době prošel projekt hodnocením a získal sto procent bodů. Domnívám se, že jde o unikátní projekt i v rámci Středočeského kraje. Důvody pro moje odvolání byly tedy zástupné,“ uvedla bývalá místostarostka Kutné Hory Zuzana Moravčíková.

Jedinečnost projekt shrnul i ředitel Základní školy Kamenná stezka Vít Šnajdr. „Projekt je svým způsobem velice ojedinělý, protože zasahuje všechny úrovně školství v Kutné Hoře, to znamená od předškolních částí, přes základní a střední školy až po samotné zaměstnavatele. Je to něco, co tady opravdu dost chybí. Projekt vznikal rok a půl a já musím konstatovat, že otcem té myšlenky byl opravdu pan Jaroš a byl i hlavní tvůrce tohoto projektu," řekl.

„Nebudu se vůbec vyjadřovat k výběrovým řízením. Chci jen říct, že tento projekt má šanci být vlajkovou lodí nejen V Kutné Hoře, ale v celých středních Čechách,“ uvedl za ředitele kutnohorských základních škol Šnajdr s tím, že by byla velká škoda, kdyby projekt nebyl realizován. Podle něj je nyní důležité především vybrat správného koordinátora projektu. Stejně to vidí i předsedkyně školské komise a opoziční zastupitelka Dana Vepřková. „Doufám, že při další realizaci se bude aktivně podílet i školská komise,“ řekla Dana Vepřková s tím, že projekt se musí dotáhnout do konce.

A vypadá to, že by se tak stát mohlo, tedy v případě, že radnice devadesátimilionovou dotaci získá. Za následnou správnou koordinaci projektu převzal osobní zodpovědnost místostarosta Kutné Hory Josef Viktora. „Lidé, kteří na projektu pracovali původně, odevzdali plnou moc a končí. Vzal jsem to na sebe a postaráme se o to, abychom vybrali koordinátora projektu formou výběrového řízení,“ řekl Viktora.

Starosta Kutné Hory však upozornil na to, že najít takového člověka, který nahradí původní duchovní otce celého projektu, nebude vůbec jednoduché. „Když uříznete někomu hlavu, tomu, kdo to vymyslel, tak kdo to dotáhne do konce?,“ vyjádřil své obavy starosta.

A o co tedy v bezmála devadesátimilionovém projektu jde?

Nabídka programu představuje finanční podporu zaměřenoudo čtyř klíčových kompetencí – technické a řemeslné obory, přírodní vědy, cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi. V případě získání dotace bude přínosem:

  • pro školy – zcela nová infrastruktura a moderní vybavení vytvářející učitelům podmínky pro kvalitní a moderní vzdělávání žáků
  • žákům - získání znalostí a dovedností posilující jejich odborné kompetence a konkurenceschopnost v dalším vzdělávání a dobře hodnocené (placené) místo na trhu práce

  • pro město – naplnění strategických cílů, pro region - zajištění kvalitního potenciálu absolventů základních škol s uplatněním v dalším vzdělávání nebo na trhu práce.

Co konkrétně přinese školám

  • ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka bude v projektu zaměřena na obnovu řemesel, kdy dojde k rozsáhlé rekonstrukci sklepních prostor na vybudování odborných učeben řemesel – keramika, truhlářská dílna, kovodílna s moderním vybavením včetně nářadí, k tomu nová učebna pro práci s digitálními technologiemi například 3D tiskárny.

  • ZŠ T. G. Masaryka bude v projektu zaměřena na přírodní vědy, kdy dojde k rekonstrukci a modernizaci stávající učebny a kabinetu chemie, vybudování nového laboratorního pracoviště chemie, rekonstrukce a vybavení učebny a kabinetu přírodních věd.

  • ZŠ Jana Palacha bude v projektu zaměřena také na přírodní vědy a to vybudováním nové učebny přírodních věd z bývalého bytu školníka u výměníkové stanice a nové přístavby laboratoře přírodních věd s moderním vybavením využívající digitální technologie.

  • ZŠ Žižkov je v projektu zaměřena na technické a řemeslné obory vybudováním nového objektu odborných učeben robotiky a digitálních technologií (3D tiskárny, 3D skenery, drony), řemeslné učebny a odborné učebny malých CNC a konvenčních strojů (například soustruh, frézka).

Kromě toho v rámci tohoto projektu je řešena i realizace úplné bezbariérovosti škol pořízením schodolezů a vybudováním sociálních zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace na ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka, ZŠ T.G. Masaryka i ZŠ Žižkov, kde kromě toho bude vybudován i nový výtah.