Ani v době sociálních sítí, které jsou hodně využívaným komunikačním kanálem, Strnad nepovažuje takovéto akce za něco, co by patřilo spíš minulosti. Otevřený rozhovor s osobní diskusí považuje za přínosnější.

Očekává, že lidé přijdou debatovat například o chystaných stavebních akcích, rekonstrukcích, revitalizacích a podobných projektech. Případně i o těch utlumovaných, které nynější radnice odmítne jako „vzdušné zámky“. Nebo o podpoře města pro činnost spolků, organizací či pořádaných větších akcí.

Ne všechny projekty budou pokračovat

Za hlavní a nejpalčivější téma považuje nynější vedení radnice řešení situace v městské nemocnici, kterou je třeba stabilizovat po stránce personální i finanční. Z dalších plánů připomíná radní Zdeňka Nezbedová (ČSSD a Nezávislí) investiční akce. Přičemž zmiňuje jak pokračování v plánech, které připravilo minulé vedení města, tak i zcela nové projekty, s jejichž přípravou se teprve začne.

Park Vala u Podměstského rybníka v Čáslavi.
FOTO: Park Vala se dočká výrazné proměny, promenáda bude podél celého rybníka

Nynější čáslavští radní se hlásí především k „další promyšlené bytové výstavbě v areálu Prokopa Holého“. S tím, že v souvislosti s příchodem většinou mladých rodin bude nutné postavit další mateřskou školu. Už z minulosti je nachystaný projekt a ještě před komunálními volbami město podalo žádost o dotaci, na jejíž získání radnice velmi spoléhá; jde o akci, jejíž vyčíslené náklady převyšují 120 milionů korun.

Některé z dalších projektů připravených předchůdci chce nicméně nynější vedení města znovu posoudit a přehodnocovat; starosta Strnad v té souvislosti hovoří o „uvedení do souladu s reálnými možnostmi“. Při potřebě investovat i v dalších částech města vnímá jako nereálné zejména plány na rozsáhlejší revitalizaci lokality Vala u Podměstského rybníka včetně lávky, což by podle nynějších propočtů byla akce za zhruba 170 milionů korun. Na změny v této odpočinkové zóně sice dojde, má však jít o úpravy, které budou méně nákladné a odrážející současnou podobu.

Pozornost věnovaná ulicím i bytům

Co se naopak chystá už v dohledné době, je rekonstrukce opěrné zdi nad fotbalovým hřištěm s umělým povrchem. Pokračovat bude revitalizace Čeplovy ulice a v letech 2023 a 2024 dojde také na Váchovu. Představitelé města také pomýšlejí na změny v areálu nemocnice včetně oplocení, což vlastně představuje návrat k plánům na revitalizaci, představených již před několika lety.

Ze zasedání zastupitelstva města v Čáslavi.
Zdražení odvozu odpadu v Čáslavi z 550 na 1200 korun? Ne, jen vize ekonoma

Podobně jako sousedé v Kutné Hoře chtějí Čáslavští věnovat pozornost nové bytové výstavbě. Včetně vyhledávání vhodných lokalit pro stavební parcely, kde by mohly vyrůst nové rodinné domy v rámci individuální výstavby.