Přijmout do sboru dobrovolných hasičů také děti a vytvořit pro ně tréninkový kroužek napadlo Tomáše Moravce někdy 
v roce 2011, kdy spolu s dcerou začal vozit do Církvice více dětí a zájemců přibývalo. Přišla tedy myšlenka založit něco podobného přímo v Močovicích. Během dvou měsíců se to poměrně rozkřiklo a přihlásilo se kolem patnácti dětí. V současné době jich je ve sboru přihlášeno čtyřicet.

I když jak říká pan Moravec, tak je to číslo všech dětí, které jsou registrované. Z toho zhruba deset z nich na trénink přijde jen jednou za čas.
Dětí, které chodí opravdu pravidelně, je kolem pětadvaceti. Tréninky probíhají dvakrát týdně, každý trvá hodinu a půl. V zimním období, tj. zhruba od dubna do října, je to vlastně příprava na branné cvičení, které je prvním závodem na jaře. Součástí zimní přípravy je také například zdobení vánočního stromku.

Tato cvičení jsou pro děti o něco méně zábavná než ta, která probíhá během jarních a letních měsíců venku. I proto je třeba ji určitým způsobem zpestřit. Trenéři tedy připravují pro děti různé hry a to také z toho důvodu, že tréninky jsou společné pro všechny věkové kategorie, tedy pro děti ve věku od tří do čtrnáct let.

„V některých sborech mají tréninky rozdělené, například v úterý trénují mladší děti, ve čtvrtek starší žáci. To u nás ale není díky časové vytíženosti a malému počtu trenérů možné. I tak se nám to daří zvládat, a myslím dobře," říká Tomáš Moravec.

Letní období mají děti nejraději. To chodívají na hřiště, kde hlavní náplní tréninků je trénování požárních útoků.
„Ta práce s vodou je to, co každého nejvíce baví. Voda je pro děti jako magnet," dodává velitel sboru. Děti se samozřejmě účastní i různých soutěží. Nejpopulárnější z nich je regionální soutěž nazvaná Soptík. Ta je pro kategorii přípravka mladší a starší. Dále se potom účastní i celostátní soutěže Plamen. Té se ale věnují jen okrajově a účastní se jen okresních kol.

Plamen dělají prý hlavně proto, aby měly kvalitní náplň tréninků v zimě. V této soutěži ani tak nejde o výsledky, neboť i díky tréninkům pohromadě, nelze dosáhnout na ty nejvyšší pozice. Děti zkrátka při společných trénincích nemohou natrénovat na sto procent to, co by odpovídalo jejich věkové kategorii.

Občas také dětští dobrovolní hasiči jezdí na závody, pokud jsou někam pozvané, ale to jsou spíše nárazové akce. Letos se jich močovické děti zúčastnily například v Červeném Hrádku nebo v Českém Brodě.

Mezi nejlepší umístění na soutěžích patří první místo přípravky v Soptíkovi v roce 2012. V podstatě ale každý rok má Sbor dobrovolných hasičů v Močovicích jedno družstvo v kategorii mladších i starších dětí na stupních vítězů.

Již třináct let je také velmi populární hasičskou soutěží Močovická proudnice, která je ovšem určena jen pro dospělé. „Tuto soutěž jsem kdysi založili, když jsem tady měli dorost, který měl spoustu úspěchů. Dorostenci tehdy byli dvakrát na mistrovství republiky. Když tito dorostenci končili a byli ve věku, když už mohli běhat za dospělé, tak jsme tuto Proudnici založili," říká Tomáš Moravec.