„Už loni, kdy jsme otevírali naši čáslavskou cyklostezku, probíhala jednání se starostou Vrdů o možném protažení až do Dolních Bučic," sdělil starosta Čáslavi Jaromír Strnad.

Vrdská cyklostezka má i ulevit dopravě

V současné době je již rozhodnuto: vrdská cyklostezka je jasnou věcí. Regionální operační program Středočeského kraje podpořil její výstavbu dotací ve výši 9 milionů korun, spoluúčast obce činí 15 procent. „Tři miliony z toho padnou na odvody za využití orné půdy a vyloučení z pozemkové evidence, na samotnou výstavbu cyklostezky tak připadne přibližně pět milionů korun," sdělil starosta Vrdů Josef Herout.

Nová vrdská cyklostezka (na mapě tmavá linka vpravo) se napojí na stávající cyklostezku čáslavskou (růžová linka).

Hlavním důvodem, proč se vedení Vrdů zasadilo o výstavbu cyklostezky je údajně i záměr, vytvořit pro okolní obyvatele alternativní možnost dopravy, a tím trochu „ulehčit" hlavní tepně, která spojuje Čáslav s Dolními Bučicemi a ty dále s Vrdy. „Měli jsme představu, že by cyklostezku mohly využívat i děti třeba pro cestu do školy," dodal Josef Herout. Jedním ze záměrů je rozšířit cyklostezku do budoucna i do Horních Bučic.

Nebezpečná křižovatka

Příprava vrdské cyklostezky nebyla věcí jednoduchou, trvala více než dva roky, ve hře byly tři varianty. Největší komplikace se řešily ohledně pozemků. Obec musela odkoupit například přibližně stometrový úsek komunikace, která patřila státu. „Jedná se o místo, kde se plánovaná část cyklostezky napojí na křižovatku v místech, kde naproti tomuto spoji bude vjezd do Horních Bučic. Toto je jediné potenciálně nebezpečné místo," popsal Josef Herout společně s projektantem Robertem Juřinou.

Cyklostezka nabídne jedno odpočívadlo, situované do místa, kde je plánovaná odbočka do Horních Bučic. Aby nebyl rušen ráz otevřené přírody, nebude trasa prozatím osázena veřejným osvětlením. To je plánováno pouze v místě, kde se cyklostezka napojí na křižovatku u Horních Bučic z hlediska bezpečnosti.

V současné době zbývá jediné, a sice schválit smlouvu o poskytnutí dotace na jednání zastupitelstva obce Vrdy. „Tento krok je možný až poté, co ROP Střední Čechy zašle návrh smlouvy. Zastupitelstvo bude tedy pravděpodobně svoláno mimořádně. S výstavbou cyklostezky začneme s největší pravděpodobností v srpnu nebo září letošního roku. Pokud vše půjde dobře, bude cyklostezka do konce roku hotova," dodal starosta Vrdů Josef Herout na závěr.

Čáslav čekají další dvě etapy

Souběžně se vznikem vrdské cyklostezky pocítí změny i ta čáslavská, která byla otevřena loni v létě. Na podzim a v průběhu příštího roku by měla být ve dvou etapách protažena až k místní pile a dále do ulice Plynárenská. Tyto dvě etapy vyjdou město Čáslav na čtyři miliony korun, necelé tři miliony poskytne dotace. Z velké části je vybudování II. etapy otázkou vyasfaltování chodníků a umístění dopravních značek v místech, kudy cyklostezka prochází.

Vedle Čáslavi a do budoucna i Vrdů se může vlastní cyklostezkou pochlubit například město Zruč nad Sázavou, kde vede podél břehu řeky Sázavy v délce více než dvou kilometrů.

Potíže činí 
terén i pozemky

Ostatní města na Kutnohorsku s výstavbou cyklostezek vyčkávají, protože tento krok komplikuje řada potíží. Nepříznivé podmínky pro jejich výstavbu mají například v Kutné Hoře. „Potíže činí poměrně kopcovitý terén a také nedostatek prostoru v oblasti historického centra města. Prozatím město plánuje výstavbu cyklostezky v jeho rovinaté části, což je přibližně od hlavního nádraží v Sedlci podél Vrchlice s napojením na Královskou procházku," sdělil starosta města Ivo Šanc.

To hlavní, co městu Kutná Hora brání při výstavbě, jsou také majetkoprávní problémy. „Na trase připravované cyklostezky je několik soukromých pozemků a taky těch, které jsou předmětem konkurzní podstaty a soudního sporu se státním podnikem Statek Čáslav v likvidaci," doplnil kutnohorský starosta.

Z tohoto důvodu prozatím nemohlo město pozemky vykoupit a začít žádat o dotace, případně se pustit do výstavby. „Možnost jiné trasy prakticky neexistuje. Prozatím musíme vzít zavděk cykloturistikou na běžných silnicích v okolí města," dodal na závěr starosta Ivo Šanc.

Cyklostezka prozatím chybí také na Uhlířskojanovicku, které je prozatím protkáno hustou síti cyklotras. „Prozatím jsem nějak závažně o výstavbě cyklostezky neuvažovali. Bavili jsme se se starostkou z Chmeliště o možnosti někdy v budoucnu tuto obec s Uhlířskými Janovicemi spojit. Největší potíže by přitom nejspíš přineslo řešení pozemků," sdělil starosta Uhlířských Janovic Jiří Buchta.