„Dokončení cyklostezky je se svolením Centra pro regionální rozvoj, tedy orgánu poskytujícího dotaci, posunuto na termín 30. března 2021. Důvodem byla nepředpokládaná překládka kabelů optických sítí Českých drah a dále velká kolize s kořenovým systémem přilehlých stromů při pokládce kabelů,“ vysvětlil místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

Podle něj se tak jednalo o další přeložku optického kabelu nad rámec původně plánovaných. Vyvrátil tak spekulace na sociálních sítích, které tvrdí, že za nedodržením termínu stojí jiné potíže, protože optické kabely byly přeloženy už v průběhu léta roku 2020.

Výstavba cyklostezky, kterou realizuje zbraslavická firma, vyjde na 14,2 milionu korun. „Vysoutěžená cena ve výběrovém řízení je 14,2 milionu korun. Je zatím reálný předpoklad, že cena překročena nebude,“ doplnil místostarosta.

Budování cyklostezky podél Vrchlice patří k velmi diskutovaným tématům ve městě. Kvůli její realizaci totiž muselo být pokáceno více jak třicet stromů. Referent Technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora Milan Šesták ale už dříve uvedl, že mnohé stromy byly ve špatném zdravotním stavu a musely by být bez ohledu na cyklostezku pokáceny co nejdříve.

Fotogalerie: Stezka podél říčky Vrchlice v Kutné Hoře

V lokalitě podle něj zůstane dostatek vzrostlých stromů, které budou poskytovat stín, nově vysazené stromy, se kterými se počítá v rámci náhradní výsadby, budou tvořit svoji funkci zhruba za deset let. Nově by v lokalitě mělo být vysázeno sedm jírovců, deset javorů, šest lip a dalších osm stromů.

Mnozí rovněž považují výstavbu cyklostezky za zbytečnou a nešťastně řešenou. Místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu) ale zdůraznila, že jde o „poděděný“ projekt předešlé radnice. Cyklostezka mezi městským nádražím a sedleckou zastávkou vzniká totiž jako druhá etapa, první byla zrealizována v lokalitě Sedlec – Kaňk a její součástí je i chodník. Pokud by se nyní další etapa cyklostezky nerealizovala, muselo by město vracet několikamilionovou dotaci.