Dagmar Lieblová prožila dětství v Kutné Hoře v rodině známého lékaře Juliuse Fantla. Jako jediná z rodiny přežila hrůzy koncentračních táborů. Po válce se vrátila do rodné Kutné Hory, kde dokončila gymnázium. Vystudovala český jazyk a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté působila jako překladatelka a lektorka českého jazyka.

V roce 1993 se stala spoluzakladatelkou Terezínské iniciativy a nyní je její předsedkyní. Jako pamětnice se účastní řady přednášek pro žáky a studenty škol. Vloni jí byl u příležitosti státního svátku 28. října propůjčen prezidentem České republiky Řád T. G. Masaryka. Za vynikající zásluhy za rozvoj demokracie, humanity a lidských práv. „Zastupitelstvo Kutné Hory se rozhodlo ocenit úsilí paní doktorky Lieblové za prosazování hodnot a ideálů demokracie, humanity a lidských práv udělením titulu čestný občan Kutné Hory,“ vysvětlil starosta Ivo Šanc.

Přestože již Dagmar Lieblová řadu let v Kutné Hoře nežije, tak jak prozradila rozvoj města a události sleduje. „Velmi si toho vážím. Nemyslela jsem si, že se mi dostane té cti a stanu se čestnou občankou takového krásného města,“ poděkovala se skromností a dojetím. Čestné občanství vnímá jako závazek i jako poctu pro jejího otce, který zde působil řadu let jako lékař.

A jak vnímá dnešní Kutnou Horu? „Hodně se změnilo, naštěstí se nezměnilo to, co si pamatuji,“ podotkla. Nové jsou pro ni především okrajové čtvrti, které ze svého dětství nezná. „Kutná Hora je krásné město a vždycky bude,“ dodala čestná občanka Kutné Hory Dagmar Lieblová.