Jak prozradil starosta Kutné Hory Ivo Šanc, vedení města využije možnosti, kterou mu dává projekt ministerstva vnitra, v jehož rámci by měl počet těchto asistentů prevence kriminality stoupnout 
z aktuálních tří na pět.

„Chtěli bychom jich mít pět, protože to funguje a máme 
s nimi dobré zkušenosti. Projekt potrvá do poloviny příštího roku, takže během příštího roku by začali pracovat v terénu další asistenti," dodal starosta Kutné Hory.

Rizikové lokality

Mezi nejrizikovější lokality 
z hlediska bezpečnosti patří podle slov vedení města i kutnohorské policie oblast sídliště Šipší a Hlouška nebo okolí centra katolické charity v Trebišovského ulici, kde se soustředí bezdomovci a méně přizpůsobiví občané. 

Policejní hlídky situaci v těchto lokalitách kontrolují se zvýšenou frekvencí.

Hlavním důvodem, který vedl vedení Kutné Hory i policisty k přijetí dalších asistentů prevence kriminality, byly stížnosti obyvatel na narušování pořádku právě v okolí Trebišovské ulice, kde sídlí Oblastní charita Kutná Hora.

„Měli jsme na radě návštěvu zástupce komise pro městská sídliště Šipší a Hlouška. Právě oni iniciovali toto jednání, stěžovali si na chování bezdomovců a některých dalších méně přizpůsobivých občanů," sdělil hlavní podnět, který vedl k tomuto rozhodnutí, starosta Ivo Šanc.

Středisko charity je v centru nechtěné

Podle jeho slov obyvatelé kritizují skutečnost, že se toto centrum nachází uprostřed města. „Mimo centrum města by však toto zařízení nemělo cenu – ti lidé by sem nepřišli 
a dělali by problémy zase jinde," vysvětlil starosta Kutné Hory.

Letošní situace se podle jeho slov zhoršila mimo jiné i proto, že kromě bezdomovců využívají toto středisko charity také lidé amnestovaní. „I sama charita má problémy při jednání s nimi. Charita má pravidla, že tam nesmí přijít nikdo pod vlivem alkoholu. Nesmí tu alkohol konzumovat. Funguje tam jak denní centrum, tak noclehárna, bohužel v provozu mezi nimi je určitá prodleva a v té hodině se ty lidé vyhrnou na chodníky, koupí si nějaké krabicové víno, znečišťují zdejší prostředí," popsal situaci starosta Ivo Šanc.

Městská policie Kutná Hora, ke které asistenti prevence kriminality náleží, tam již několikrát zasahovali.

Policie posilu vítá

Nové asistenty prevence kriminality s nadšením uvítá nejen vedení města a kutnohorští obyvatelé, ale i samotní strážníci městské policie. „Po vyhodnocení ročního působení asistentů prevence kriminality bylo konstatováno, že tato služba občanům města je přínosem na poli prevence kriminality a zvyšování pocitu bezpečnosti," sdělil Václav Mareček, manažer prevence kriminality.

Jak sám dále prozradil, 
v roce 2014 je v plánu určitě rozšířit tuto službu o jednoho pracovníka. Ten bude financován ze zdrojů Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. V současné době působí při Městské policii v Kutné Hoře tři asistenti prevence kriminality. Jejich hlavním úkolem je podle slov Václava Marečka především práce na snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků v sociálně vyloučených lokalitách.

Dohlíží nejen na bezpečnost dětí v okolí základních škol, ale i na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích 
a tak dále. „Asistent však není strážníkem ani čekatelem, ale přispívá a plní úkoly v rámci zvýšení pocitu bezpečnosti ve městě," dodal na závěr Václav Mareček, zástupce ředitele městské policie a manažer prevence kriminality.

Uvítá parťáka

Jedním ze tří výše zmiňovaných asistentů prevence kriminality při Městské policii Kutná Hora je Miroslav Zahradník. Jak sám s radostí sdělil, nového parťáka by 
v práci opravdu uvítal.

„Rozhodně souhlasím s navýšením stavu o jednoho pracovníka v oblasti prevence kriminality. Takhle budeme moci hlídkovat ve dvou a střídat se v ranních a odpoledních směnách," popsal výhody navýšení počtu ze tří na čtyři jeden z kutnohorských asistentů prevence kriminality Miroslav Zahradník. 

Úkoly asistenta prevence kriminality:

Asistent prevence kriminality není strážník ani čekatel, jeho úkolem je přispívat k pocitu bezpečí obyvatel města.

Mezi jeho úkoly patří:
– podílí se na zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality 
a obyvatel města

– jeho osobní příklad přispívá k motivaci k zaměstnávání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané

– vykonává dohled u základních škol (před zahájením vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu žáků)

– vykonává dohled heren, dětských hřišť, parků, sběrných dvorů, ubytoven, hřbitovů a míst takzvaných závadových míst

– kontroluje dodržování vyhlášek města

– podílí se na změně negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené

– svým výchovným působením v sociálně vyloučených lokalitách přispívá 
k udržování čistoty na veřejných prostranstvích, přispívá k omezení problémů v oblasti občanského soužití