Připravují se také práce na dělení nosníků nad tratí Českých drah. „Snášení nosníků, které jsou nad železničními kolejemi, se uskuteční od 16. do 20. dubna v nočních hodinách,“ řekl stavbyvedoucí Hugo Rejthar. Na malínském mostě je nyní dokončeno odfrézování živičných vrstev, odstrojení mostního svršku a přeložení optických kabelů.