Od Pavla Dočekala, absolventa Univerzity Hradec Králové - oboru Prezentace a ochrany kulturního dědictví, se účastníci dozvěděli nejen „suchou“ historii čáslavských sakrálních staveb, ale také řadu zajímavostí, které v „chytrých“ knihách nenajdete. Výsledkem byla spokojenost účastníků komentované procházky, vycházející z kombinace teorie a praktických znalostí místních reálií.

Muzejní noc na Kačině.
Muzejní noc otevře rekordní počet institucí. Kam na Kutnohorsku vyrazíte vy?

Během akce se lidé seznámili s historií čáslavské synagogy, kostelů sv. Alžběty, sv. Petra a Pavla, sv. Michala, evangelického a husitského kostela a získali řadu dalších historických informací o Čáslavi. Důkazem spokojenosti byl požadavek řady účastníků na zopakování komentované procházky.