Pro předškoláky byla připravena ve škole řada tvořivých dílniček, vyráběly se velikonoční dekorace, pletly se pomlázky, děti měly možnost si vyzkoušet, jak se dříve psalo ptačím brkem, rodiče se mohli podívat na výuku angličtiny nejmenších dětí a seznámit se s úspěchy, jakých škola dosáhla v poslední době, zvláště v oblasti e-Twinningu a ERASMU+.

Odměnou za vynaložené úsilí na přípravu celé akce byla plná škola malých i velkých návštěvníků.

Zdenka Mačinová