Slavnostní akt doprovodili svým vystoupením žáci ze Základní umělecké školy J. L. Dusíka v Čáslavi pod vedením Kamila Havelky.