Malí anderseňáci začali do prostor, které byly uklizeny a vyzdobeny paní knihovnicí, přicházet po 19. hodině. Na stěnách byly fotky z předchozích devíti Nocí s Andersenem v bohdanečské knihovně a bylo zajímavé se dívat, jak někteří anderseňáci odrostli.

V krátkém úvodu knihovnice všechny spáče přivítala, seznámila je s programem letošní Noci s Andersenem a poté už celá, netrpělivě očekávaná akce vypukla.

Dětí přišlo dvacet jedna a jako každý rok si užily celou pohádkovou noc - zpívaly při karaoke, prošly se večerní procházkou venku, poté si ťukly dětským šampaňským, sfoukly deset svíček na výborném dortu, který měl tvar knihy a který upekli v cukrárně Růže v Habrku u Ledče nad Sázavou.

Noc pokračovala také hraním různých her, anderseňáci si povídali, mlsali a během tvoření si vyrobili klobouky - kluci světle hnědé cylindry a malé anderseňačky vyráběly slavnostní minikloboučky, kterým se v Anglii, kde jsou populární, říká fascinátory. Nosí se na svatby, křtiny a jiné slavnostní akce. Kloboučky všem moc slušely.

Děti také tančily při Just dance, nejoblíbenějšími skladbami byly letos pro tanec a karaoke: Večerníček, Tři oříšky, Pri oltári, Bůh ví, také loňské Despacito, Boky jako skříň, YMCA, Waka Waka this time for Africa.

Před půlnocí si převzali od paní knihovnice Čtenářské pamětní listy a záložky, zaslané z nakladatelství Albatros, které letos slaví 70 let od svého založení. Letos se připomínala také výročí spisovatele Ondřeje Sekory a jeho Ferdy mravence, pohádek od Eduarda Petišky a dalších knížek z Albatrosu.

Po druhé hodině se někteří uklidnili a dívali se na pohádku, u které usnuli a zbytek malých čtenářů pokračoval dále ve hrách, povídání, nebo kreslení…

Ráno všechny přítomné přivítalo krásným svítáním plným kosího zpěvu, sluneční paprsky prozářily obě propojené místnosti a pomalu probouzely malé spáče. Některé děti měly dále chuť pokračovat ve hrách, snídaly, balily si své věci a po osmé hodině postupně odcházely domů.

Desátá Noc s Andersenem v Bohdanči je již minulostí, povedla se a líbila se a ještě doznívá ve vzpomínkách, rozhovorech, na fotkách a videích, které jsou na webu bohdanečské knihovny, či na facebooku. Nejlepší a také nejupřímnější zpětnou vazbou a motivací pro příště, byl dodaz dětí, zda by se takto nemohlo nocovat dříve, například v létě. Zajímavý nápad až zregenerujeme - zkusíme se zamyslet.

Je potěšující, že se akce povedla, anderseňákům líbila, protože byla připravena hlavně pro ně a jim měla něco nového předat a obohatit je o nové, hezké zážitky, radost, uvolnění a také možnost si zkusit vytvořit něco pro sebe.

Nakonec je třeba poděkovat všem, kteří se nějak podíleli: jako prvním samozřejmě dětem, anderseňákům, jejich rodičům, Obecní knihovně Bohdaneč oběma knihovnicím, Obecnímu úřadu v Bohdanči, panu starostovi Dlouhému za připojení techniky na patře, panu Mankewichoviza vyzvednutí dortu v cukrárně, také sousedům, bydlícím v okolí knihovny, které možná zábava v průběhu Noci s Andersenem občas rušila – dodatečně se omlouváme.

Knihovna pořádá v průběhu roku další akce, o kterých se zájemci mohou dovědět jak z letáčků, tak z e-mailů, plakátů, nebo webových stránek knihovny, či facebooku.

Je otevřena každou sobotu od 9 do 11 hodin a je možné si tam vypůjčit mnoho zajímavých knih a časopisů.

Anna Holubová