Školka pracuje podle školního vzdělávacího programu S úsměvem a v pohodě nám půjde všechno snáz. V tomto programu se do popředí zájmu dostávají mezilidské vztahy. „V rámci inkluze se věnujeme dětem s podpůrnými opatřeními,“ doplnila ředitelka školky Květa Roušalová.

V rámci vzdělávání je v dětech podporována také potřeba pohybu. Vyučující proto pro děti připravují různé sportovní aktivity. Například sportovní olympiádu, která odstartovala hned po fotografování do novin. „Sportovní olympiádu pořádáme každý rok,“ prozradila.

Celý školní rok je protkán řadou událostí - děti jezdí na předplavecký výcvik, navštěvují prvňáčky v základní škole, která sídlí hned naproti školce, jezdí na polodenní výlety do okolních měst i na celodenní výlety, například do ZOO a na hrady nebo zámky.

Školka dětem nabízí také zájmové kroužky. Mohou se učit anglicky nebo hrají na zobcovou flétnu.