„Učitelé začnou vyučovat prvňáčky podle osnov úplně od začátku, i když distanční výuka samozřejmě fungovala. I proto, že máme několik úplně nových žáků,“ prozradila ředitelka Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře Jaroslava Drabešová. Ve středu se tady škola znovu otevřela pro tři první a tři druhé třídy.

I když prvňáčci s učivem de facto začínají až v půli listopadu, podle ředitelky prý nehrozí, že by látku dle osnov do konce školního roku nestihli. „Mohou využít i hodin tělesné a hudební výchovy, které se teď nevyučují, a tento čas vyplnit doučováním ostatních předmětů,“ vysvětlila Jaroslava Drabešová.

Malí prvňáci a druháci se do školy začali trousit po skupinkách už v půl osmé ráno. Poprvé se dveře v 7.35 hodin otevřely žákům I.A, naposledy pak v 8.00 hodin žákům II.C. Žáky si ke dveřím chodily vyzvedávat třídní učitelky, které je pak doprovodily nejprve do šatny, poté do třídy. Roušku nesundali ani žáci, ani pedagogové. Zatímco ještě v šatně alespoň ti nejmenší působili trochu nejistým dojmem, ve třídě jako by z nich už všechno spadlo a po osmé hodině ráno už se s veškerou energií věnovali právě probíranému učivu. Nebránila jim v tom ani ona nařízená rouška. „S tou máme povětšinou problém my dospělí, my to vnímáme jako problém. Děti to zase až tak neřeší, po chvilce přestanou vnímat, že ji vůbec na puse mají,“ popsala ředitelka.

Situaci, kdy do školy nastoupili jen žáci prvních a druhých tříd, škola vidí spíše jako bonus než problém. „My to jako problém nevnímáme. Naopak bych řekla, že nám to docela vyhovuje. Než se tihle nejmenší žáci pořádně rozkoukají, budou alespoň ve větším klidu, než kdyby kolem sebe měli starší spolužáky. To platí i pro prostředí jídelny. Budou mít klidnější čas na rozběh,“ vysvětlila ředitelka kutnohorské základní školy.

Distanční výuka prý fungovala dobře a pokud by si to vládní opatření nařízení vyžádala, jsou schopní na ni znovu naprosto plynule přejít. „Učitelé s dětmi pracovali po skupinkách, nikoliv s celými třídami, což mělo skvělý efekt. Musím říct, že distanční výuka fungovala dobře, skvělí byli a jsou i rodiče,“ uzavřela ředitelka.