„Od začátku května se děti budou k výuce scházet v sokolovně. Věřím, že to pro ně bude příjemné zpestření, na které budou rádi vzpomínat, “ uvedl starosta Močovic Milan Kos s tím, že nový školní rokem již děti začnou v nově zrekonstruované školce.  Přestavba vyjde na 7 milionů korun, přičemž 5 milionů bude hrazeno z dotačních prostředků.

Díky rekonstrukci se zvýší kapacita mateřské školky o patnáct dětí. S nutností navýšit kapacitu mateřinky vedení obce počítalo již dlouho dopředu. V posledních čtyřech letech totiž došlo k významnému nárůstu obyvatel, v roce 2017 se zde narodilo 11 dětí, čímž se Močovice zařadily mezi obce s největší mírou porodnosti na okrese.