I přesto ho mohla navštívit široká veřejnost a zakoupit velikonoční výrobky žáků školy.

Počasí nepřálo

„Byli jsem připravení i na to, že bude zima a přesto budeme venku, děti měly nachystané třeba dvě bundy. Ale v takhle trvalém dešti se to bohužel uskutečnit nedá," uvedla Stanislava Holovčáková, vychovatelka z družiny.

Lidé, ale i samotní žáci a učitelé, si mohli zakoupit celou řadu nejrůznějších výrobků s velikonoční tématikou. K dostání byly pomlázky, od těch úplně malých až po ty dvoumetrové, ze kterých byli nadšení zejména kluci, nazdobená vyfouknutá vajíčka, oseníčko neboli tráva v květináčích. Velmi podařené byly různé papírové zápichy do květináčů. Na špejli si tak bylo možné odnést velikonočního zajíce, slepičku nebo vajíčko a to v různých velikostech, do malého květináče v bytě, tak i do velkého na zahradu.

Příprava jarmarku trvala zhruba dva měsíce, během které žáci všech tříd připravovali výrobky k prodeji. „Všechny výrobky děti samozřejmě samy nevyráběly. S různým vrtáním a technicky složitějšími věcmi jsme jim pomáhali," dodala vychovatelka. Jinak byla ale většina výrobků výhradně autorským dílem žáků. Žáci devátých tříd z pondělí na úterý dokonce ve škole spali, aby stihli připravit pravé velikonoční mazance. „Ve škole spali žáci třídy 9. C. To už je taková naše tradiční akce. Mazance pečou dole v kuchyňce pro druhý stupeň a moc se jim povedly," prozradila Stanislava Holovčáková. Její slova potvrzoval fakt, že byly na jarmarku okamžitě vyprodané.

Ceny výrobků byly lidové. Výtěžek z prodeje bude věnován na potřeby dětí školy. „Výtěžek z prodeje na velikonočním jarmarku škola rozdělí pro potřeby děti, na různé akce, soutěže a odměny pro děti" dodala závěrem vychovatelka.
I přes nepřízeň počasí se jarmark vydařil a v aule školy to hlučelo stejně jako na trhu. U mnoha dam však budily respekt obrovské pomlázky.