„Nejvíce je tu dětí, které Sokol navštěvují, nebo navštěvovaly. Je tu ale i několik jejich kamarádů a dalších zájemců z řad veřejnosti,“ prozradila starostka Sokola Pavlína Šimůnková.

Děti chytaly rybičky na udičky, nosily pingpongový míček na lžíci, zdolávaly lanový most. Na kolech, koloběžkách či pedalu projížděly slalom, se svým parťákem, který je slovně naváděl, pak zkoušely projít připravenou dráhu poslepu.

Za splněné úkoly dostávaly děti razítka na kartičky, které dostaly na startu. Poté, co absolvovaly všechna stanoviště, na ně v cíli čekaly odměny.

Na závěr si děti červenou barvou obtiskly ručky na vlajku, na níž bylo předkreslené sokolské logo.