Děti se postupně začaly scházet v pátek večer po 19. hodině, do zútulněných prostor nad knihovnou, odložily si svá zavazadla a než se dostavili další anderseňáci, začaly si rovnou hrát a místnosti ožily smíchem a dětskými hlasy. Letos došlo k větší generační výměně, protože akce Noc s Andersenem je limitovaná věkem, pro děti do 12 let. Vypadla tedy loňská holčičí skupina. Místo ní ale přišly zase nové tváře, a tak byla letošní sestava znovu jiná, což nezměnilo nic na tom, že si to děti pořádně užily.

Úvodem knihovnice Anna Holubová všechny, po roce, uvítala, nastínila krátce, na co všechno se mohou malí anderseňáci během Noci s Andersenem těšit a poté už nastal čas pro první bod programu. To byla příprava na vyrábění srdíček pro maminky. Srdíčka byla vystřižená z tvrdého papíru a z lícní strany se natírala bílou, akrylátovou barvou. Když si všechny děti natřely svá srdíčka, oblékly se a šly v doprovodu na krátkou večerní procházku po obci, během které plnily různé úkoly.

„Po návratu do připravených prostor nad knihovnou jsme se pustili do práce a začali zdobit natřená srdíčka, která nám během procházky venku, krásně uschla. K tomu jsme použili ornamenty, vystříhané ze starých záclon, papírové ubrousky, ze kterých jsme vyrobili pomocí smotání, květy, pak jsme také použili staré, nepotřebné knoflíky, nebo lemovky. Srdíčka se všem dětem povedla, každé bylo jiné a každé bylo originálem,“ popsala knihovnice Anna Holubová.

Přípitek

Tradiční program jako hry, soutěže, malování, povídání, představení oblíbené knihy každého malého spáče, půlnoční přípitek dětským šampaňským, doplnilo také velmi oblíbené zpívání karaoke a k ránu i pohádky.

Také letošní Noc s Andersenem probíhala jako obvykle, někdo se stačil alespoň trochu vyspat, někdo nespal do svítání a hrál hry. Rozbřesk zastihl děti většinou ve svých spacácích. Když vstaly, nasnídaly se a pokračovaly v oblíbených hrách, jako je židličkovaná, na mrkanou.

I letošní Noc s Andersenem měla své hity v podobě písniček, které děti doprovázely při hrách, nebo při zpívání karaoke, mezi nejoblíbenější patřily: Despacito, a to jak v originále, tak v české verzi, potom Zůstaň tu se mnou od Kryštofa, dále Slovenský klín od Chinaski a Boky jako skříň od Ewy Farne, hrály se ale i další písničky.

Vzpomínky

Po osmé hodině si pro děti začali chodit rodiče, a tak si sbalily své věci a vydaly se domů, kde pak asi ještě dospávaly, co o Noci s Andersenem zameškaly.

„Další vydařená Noc s Andersenem, v pořadí již devátá, je minulostí. Vše máme zachyceno na fotkách a na několika videích, odkazy na ně jsou na webových a facebookových stránkách Obecní knihovny Bohdaneč, pro vzpomínku,“ zmínila Anna Holubová.

„S odstupem času, kdy akce pomalu doznívá ve vzpomínkách, diskuzích a na fotkách, můžeme napsat, že se znovu vydařila, dětem se líbila, což nás těší a motivuje připravit stejně, ne-li lépe, příští Noc s Andersenem, v pořadí již desátou – tedy jubilejní. Kromě této akce občas v naší knihovně organizujeme i další akce, o kterých včas, předem informujeme,“ doplnila knihovnice Anna Holubová.

Poděkování

Její poděkování patří všem, kteří se jakkoliv podíleli: nejprve samozřejmě dětem, anderseňákům, jejich rodičům, starostovi Milanu Dlouhému za zapojení techniky pro přehrávání a dataprojektoru, paní Sechovcové a panu Sechovcovi ml. za pomoc při úklidu po akci, paní Černé za zapůjčení pastelek, fixů a také za knoflíky a lemovky na výzdobu srdíček, paní Zoubkové za minipizzy, dále knihovnici Martě Holubové, Ivance Šťovíčkové za materiály pro děti a také sousedům, kteří bydlí v okolí knihovny, které možná je zábava v průběhu Noci s Andersenem občas rušila.

Knihovna v Bohdanči je otevřena každou sobotu od 9 do 11 hodin. V nabídce je připraveno množství zajímavých knih ze všech možných žánrů.

Anna Holubová, Obecní knihovna Bohdaneč