Realizaci projektu bude možná díky přijetí dotace, kterou město právě nyní získalo. „Dotaci jsme dostali a zastupitelstvem byla přijata," říká Martin Hujer, starosta města Zruč nad Sázavou.
„V prvním patře nad školní jídelnou by mohla vzniknout jedna třída s kompletním zázemím. Vypočítané náklady celého projektu včetně vybavení jsou 3,86 milionu korun. Případná dotace může činit 3,08 milionu korun, tedy osmdesát procent," píše se o projektu na internetových stránkách města.

Školka je využita

Se schválením dotace na projekt je tak dostatek finančních prostředku na jeho realizaci. „Dalo by se říci, že jsme dostali celou částku, o kterou jsme žádali," potvrzuje Hujer.
Z informací o projektu vyplývá, že by se kapacita školky měla zvýšit o sedmnáct procent, tedy o dvacet míst.
V současné době kapacita zručské školky je 150 dětí. Již pár let je tak plně využita. „Pro školní rok 2011/2012 bylo podáno do mateřské školy v ulici Na Pohoří celkem 46 žádostí o přijetí dětí, z nichž bylo sedm zamítnuto. Ve druhé zručské mateřské škole v Malostranské ulici bylo zamítnuto pro školní rok 2011/2012 jedenáct žádostí," informuje městský server.
Stavební úpravy povedou k vytvoření nových prostor, a to například herny, ložnice, umývárny atd. S pracemi by se mohlo začít příští rok.