„Délka hlavní trasy je 4168 metrů a budou na ní dva mostní objekty plus jeden na silnici III. třídy mezí Církvicí a Kutnou Horou v celkové délce 249 metrů. Na obchvatu se rovněž počítá s výstavbou tří protihlukových stěn v délce bezmála 400 metrů,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s tím, že se rovněž dojde k úpravě ostatních komunikací v délce téměř čtyř kilometrů.

„Podle smlouvy o dílo se společnost Strabag zavázala k uvedení do provozu do 680 dní od převzetí staveniště zhotovitelem a do 840 dní by mělo být dílo dokončeno. To znamená, že pokud realizace půjde bez větších problému, je uvedení do provozu plánováno ve třetím čtvrtletí roku 2022,“ doplnil Buček.

Co se týče plynulosti dopravy, neměla by se jí výstavba obchvatu nijak výrazně dotknout. Doprava bude vedena po stávající silnici I/38 na průtahu obcí Církvice, jak je tomu nyní. Řidiči v současné době musí počítat pouze s omezením rychlosti a zákazu předjíždění v místech výjezdu vozidel stavby na tuto komunikaci.

„V nezbytné míře jsou plánovány pouze uzavírky silnic třetích tříd, konkrétně silnice III/03321 mezi Církvicí a Kutnou Horou a přerušení silnice III/33720 mezi Církvicí a Třebešicemi v místech jejich křížení s budoucím obchvatem. Nicméně na celkovou dopravní situaci v oblasti by ani tato omezení neměla mít výraznější vliv,“ zdůraznil Martin Buček.

Obchvat by měl začínat zhruba 300 metrů před hranicí obce, kde se odkloní od stávající silnice a bude probíhat souběžně se železnicí ve směru od Kolína k Havlíčkovu Brodu. Dále obchvat překročí Klejnarku a ze severu obkrouží rybník Vrabcov. Na původní silnici se připojí v místě křižovatky u Kalabousku.

Na obchvat církvičtí čekali dlouhá léta, až doteď se ale museli smířit s tím, že jejich obcí vede hlavní tah na Vysočinu. Ve hře byla jednu dobu i takzvaná varianta C4, tedy jižní varianta. Nakonec se od ní ale upustilo, vedla by totiž těsně vedle zastavěné části Třebešic.