Na kutnohorské setkání naváže další konference, tentokrát v Českých Budějovicích na konci listopadu. Akce tak navážou na předchozí velmi úspěšný ročník, během kterého představil EPM v ČR tento typ zasedání v republice vůbec poprvé. Během zasedání si účastníci mohou prohloubit své znalosti o dané problematice, seznámit se s kulturami svých vrstevníků z jiných zemí a zdokonalit si své jazykové dovednosti, jelikož celá konference probíhá výhradně v anglickém jazyce. Hlavními organizátory jsou Martina Plesníková a Tomáš Pacovský.