Kromě tradičně přístupného chrámu svaté Barbory, kostela svatého Jakuba a kaple Božího těla je otevřen také kostel Nejsvětější Trojice a kostel Matky Boží Na Náměti. Tyto památky budou otevřeny po celý víkend. Pouze v sobotu se veřejnosti otevírá kostel Nanebevzetí Panny Marie Na Gruntě.

Při příležitosti návštěvy chrámu svaté Barbory se návštěvníkům dostane unikátní podívané. K vidění bude bohatě zdobený relikviář s ostatky několika svatých, který Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora nechala letos na jaře zrestaurovat. Opravený relikviář byl poprvé k vidění během Noci kostelů v květnu letošního roku. Relikviář bude o víkendu vystaven v kapli svaté Kateřiny, která je součástí věnce kaplí v chrámu svaté Barbory.