„Cílem je ulevit přírodě od nepořádku, jehož výsledkem bude čistější Kutná Hora,“ potrvdila Kateřina Hladíková z technického oddělení městského úřadu.

Akce Ukliďme Česko se tradičně koná na jaře, letos byla kvůli koronaviru přesunuta na podzim. „Situace nám na jaře nepřála a většina z 2500 naplánovaných úklidových akcí nemohla proběhnout. Dočasné uzavření sběrných středisek odpadů a neukáznění 'sváteční' turisté následně přispěli ke znečištění přírody více, než tomu bývalo v minulých letech“, uvedli organizátoři akce z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko.

Lokality v Kutné Hoře, kde se bude uklízet:
Městské sady a Královská procházka
Sukov, Kaňk k Havířské boudě
Žižkov - V Hutích k Denemarku "po mlýnech"
Menhiry
Kuklík a Sklenářův dolík
Kaňk - Osadní výbor Kaňk
Neškaredice směrem k přehradě
Šipší - sídliště
Ulice Potoční, Pobřežní, Na Náměti, nádraží Kutná Hora město
Žižkov - Bylanka, kasárna