Do slavnostního dne se zapojí také kutnohorské „Íčko“ na Palackého náměstí, které zpřístupní kapli Sankturinovského domu, kde je k vidění unikátní kroužená klenba.

„Ta informační centra, která se ke Dni infocenter přihlásila, mají na čtvrtek 24. října pro své návštěvníky připraveno něco netradičního. Buď je obdarují nějakou drobností, potěší znalostním kvízem, nebo pozvou na kávu či čaj. Aktuálně je přihlášeno s různorodou nabídkou 168 informačních center z celé České republiky,“ prozradil prezident A.T.I.C. ČR Pavel Hlaváč.

Volba nabídky, s níž turistická informační centra do dne infocenter přijdou, je na každém jednotlivém pracovišti. Pojítkem je pro většinu informačních center balonek, který návštěvníci obdrží. Kutná Hora nebude výjimkou.