Následovalo promítání filmu z dílny studentů Gymnázia Jiřího Ortena, který mapoval názory středoškoláku na důležitost sametové revoluce a vývoje společnosti po ní.

Potom se vydal průvod za zvuku zvonů k první zastávce, kterou byla pamětní deska na Havlíčkově náměstí, kde účastníci průvodu spolu se skauty za doprovodu studentského pěveckého sboru Gaudeamus uctili památku oběti komunismu. Slovo také dostali studenti střední průmyslové školy, kteří připomněli některé příběhy pamětníků. Následovalo položení věnce a kytic k pamětní desce.

Na další zastávce zahráli stínové divadlo studenti církevního gymnázia. Průvod dále pokračoval do Vorlíčkových sadů, kde se konalo vystoupení studentů Ortenova gymnázia inspirované životem Václava Havla, na pozadí politických událostí po celé období vlády Komunistické strany Československa.

Samotný závěr oslav proběhl v chrámu svaté Barbory. Postaral se o něj pěvecky sbor Gaudeamus, který zazpíval Modlitbu pro Martu a Chorál svátého Václava. Sbor doprovodil na varhany Viktor Darebný.

Při slavnostním slovu poděkoval arciděkan Jan Uhlíř z pořádající Římskokatolické farnosti, arciděkanství Kutná Hora, za spolupráci církevnímu gymnáziu, Gymnáziu Jiřího Ortena, střední průmyslové škole, SOŠ a SOU řemesel, místním skautům, městu za technickou podporu a nakonec i Bohu. Na úplný závěr zazněla stání hymna.