Celkový výtěžek letošní akce byl zjištěn v úterý 9. ledna, kdy se organizátorky sbírky spolu s pracovnicemi odboru financí čáslavského městského úřadu pustily do rozlepování zapečetěných pokladniček a počítání jejich obsahu. Celkově se jednalo o 67 537 korun.

Organizátoři sbírky, ale i ti, kterým bude možné díky štědrosti dárců i nadále pomáhat, děkují každému, kdo koledníkům otevřel nejen dveře, ale i své srdce. Finanční prostředky budou - stejně jako v minulých letech - v Čáslavi použity na dobrovolnickou činnost v nemocnici a domově důchodců, jako příspěvek na nákup automobilu pro terénní službu či na podporu provozu center Domek a Kopretina.

Zdeňka Nezbedová