Jiří Grygar publikoval přes dvě stě odborných prací na téma spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová fyzika, což jsou předměty jeho výzkumu. Získal řadu ocenění a jeho jméno nese i jedna z planetek.