Výtěžek bude použit pro charitativní účely, konkrétně bude věnován na nákup hygienických a výživových potřeb pro pacienty léčebny dlouhodobě nemocných Kutná Hora.