Projekt Dobrovolných návratů, jehož cílem je pomoci cizincům, kteří se ocitli, také díky špatné situaci na trhu práce, v hmotné nouzi a nemají prostředky na návrat do vlasti ani na přežití v České republice, vstoupil již do své druhé fáze. A opět má být nerepresivní prevencí proti trestné činnosti cizinců v těžkých sociálních podmínkách.

Kutnohorské cizinecké policii se do první fáze projektu, od 16. února do 24. července přihlásili téměř výhradně Mongolové. „O dobrovolný návrat zde požádalo celkem třicet devět cizinců. Z toho dva Vietnamci, osm Uzbeků a zbytek tvořili občané mongolské národnosti,“ upřesnil Karel Kutil z kutnohorské cizinecké policie. Podle Kutila se však nemuselo jednat výhradně o cizince z Kutnohorska. Pravidla totiž umožňovala registraci i mimo oblast hlášeného bydliště. O dobrovolný návrat tudíž cizinci „Kutnohoráci“ mohli požádat třeba v Praze.

„Nyní se však mohou do projektu přihlásit pouze v místě hlášeného bydliště. Dostanou tři sta Euro na dospělého a sto padesát na dítě a hrazeno jim je ubytování pouze jeden den před odletem,“ uvedl doplňující informace Kutil.

Podle údajů ministerstva vnitra mohou do své vlasti ve druhé fázi dobrovolných návratů odcestovat dvě tisícovky cizinců.