Při prvním zastavení v centru obce Zehuby, u křížku, uvedl novou kronikářku obou obcí Lenku Oravovou, která fundovaným výkladem, nejenom o historii křížku a zvoničky, uvedla i význam lípy jako národního symbolu. Zároveň na poškozeném pískovcovém kříži s plastikou Krista odhalila i nově rekonstruovanou desku s básní, která je citovaná i v odkazu na Zehuby ve Wikipedii!

Na závěr, kdy pohovořila i o zvonku, který doposud hlásí úmrtí občana, nechala symbolicky zazvonit, a tím i přivolala slavnostně vyzdobenou bryčku s ozdobenou lípou, taženou vyparáděným koněm a řízenou vyštafírovaným kočím.

Zpívající průvod občanů s trikolorami a vlaječkami vyrazil za doprovodu harmoniky v podání Jardy Fendrycha a kytaristy Oldřicha Bubrleho ke druhému zastavení, k pietnímu místu 1. světové války u hřbitova. Tam u dvou desek se jmény padlých byly po krátkém proslovu položeny bratry hasiči dva věnce a Radim Knapp přednesl na historicky starou, hasičskou trubku, tesknou melodii za padlé.

Třetím zastavením byla slavnostní výsadba lípy. Po úvodním slavnostním slově starosty Žlebů, Vladimíra Šindeláře, který je shodou okolností posledním rodákem z Kamenných Mostů a fandou akcí místních spolků, promluvil i starosta hasičů René Moravec, který poděkoval starostovi, bratrům hasičům a organizátorům akce Liboru Knappovi, Lence Oravové a Oldřichu Bubrlemu za dotažení celé, pro obě obce vpravdě historické události, do zdárného konce.

Holubí překvapení

Přítomní využili možnosti vhodit svoji vlastní přinesenou prsť a podepsat se na Pamětní listinu účastníků, která byla s dalšími dokumenty naší doby slavnostně vložena do schránky do kořenů stromu. Zpívající, tentokrát bez doprovodu nástrojů, přednesli obě sloky národní hymny a poté byl odhalen pamětní kámen s mosaznou deskou. K překvapení všech byli ale ještě vypuštěni holubi, aby tu zprávu o novém krajinotvorném stromu a kameni s Železnými horami v pozadí, roznesli minimálně do celého kutnohorského regionu!

Čtvrtým, závěrečným zastavením byla hasičská zbrojnice, kde již byla připravena výstavka zbraní, výstroje a tiskovin s tématem 1. světová válka a založení republiky. Perfektně připravená prezentace tandemu Oravová, Bubrle s projekcí dobových fotografií a výkladem vyvolala, podle očekávání, bouřlivé reakce přítomných starousedlíků i mnohých mladých obyvatel. Nad přinesenými tradičními pokrmy a nápoji od hasičů se rozvinula bohatá debata přítomných až do pozdních hodin.

Událost tohoto rozsahu a za účasti tolika lidí v nepříliš příznivém počasí jistě splnila svůj účel. Každý z přítomných si mimo zážitků odnesl i barevnou brožuru o historii dvou, zdánlivě malých, vesnic.
A tak už se těší na další akci. Hasiči už teď připravují tradiční adventní zpívání, tentokrát u živého betléma.