Účast to však nepoznamenalo, jediné, co se kvůli počasí zrušilo, bylo opékání špekáčků na závěr akce.

Po taktické poradě byly určeny čtyři nejzatíženější lokality, z nichž jedna byla dostupná i s kočárky.

Na každou lokalitu byla určena jedna ze skupin, které doplnily ženy z Ukrajiny, jež ve Zruči nad Sázavou našly dočasný azyl.

Akce se konala v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko.