A občané již neměli informace vůbec žádné. Možné problémy, které se vznikem tak obrovského závodu byly jen tušené.
„Chyba byla na straně města, ne Foxconnu“ uznal druhý místostarosta Tomáš Benada. Tichá diplomacie se tak mezi volenými zástupci kutnohořanů měnila často v tichou poštu. Nakonec, nevyřešilo se nic a nestandardní prý postupy místostarosty Vančury odměnili opoziční zastupitelé zase podivně neprůhledným hlasováním o důvěře.

Dohodneme se, že se dohodneme

Text memoranda, tedy smlouvy o výměně informací, který mají aktuálně zástupci Foxconnu na stole je alespoň něčím hmatatelným.
Z textu memoranda, který má redakce k dispozici, však vyplývá jediné, řešení problémů spojených s provozem závodu zůstane na městě. Kutnou Horu čekají nemalé výdaje, zatímco hmatatelné výhody to občanům nepřinese žádné. Přičemž o formulace tohoto typu rozhodně není v dodatku k memorandu nouze.

Nezbývá než se spolehnout na dobré mravy

„Společnost Foxconn má nastavenu jistou firemní kulturu a na tu se spoléháme,“ uvedl místostarosta Benada. „Naše setkávání musí potom mít nějakou formu,“ dodal ke znění textu Benada. Občané se tak při projednávání třeba problémů s nárůstem kamionové musí spolehnout na své volené zástupce a na ochotu Foxconnu se dohodnout a hlavně vůbec něco řešit. Podle posledních informací nabídla společnost na výstavbu infrastruktury něco přes tři miliony korun. Předpokládané náklady však překračují částku třicet milionů. Náklady však vznikají pouze v souvislosti s provozem závodu.