Setkání zahájil v patnáct hodin předseda TJ Turista pan Jaroslav Liberský. Ten v úvodu semináře informoval přítomné o práci výboru TJ v roce 2007. Zhruba po hodině a půl otevřel diskusi ve které se jednotliví vedoucí mohli vyjádřit k chodu jednoty a k věcem, které je v jednotě tíží. Největší diskuse se rozpoutala o stavu klubovny v Puškinské ulici. O problémech po setmění v této lokalitě, především s omladinou, zde nedaleko v panelových domech bydlící. Vášnivá diskuze, se také rozpoutala o náplni a dalším směřování akce, konané vždy počátkem června u příležitosti založení KČT v Kutné Hoře, známé jako sraz turistů.


Po ukončení diskuze prezentovali činnost za rok 2007 jednotlivé oddíly pomocí fotografií či videí z akcí v roce 2007. Postupně se tak prezentoval oddíl Zálesák a Svišti pod vedením Moniky Bulánkové a Jaromíra Ďoubala, oddíl Cyklo pod vedením Lenky a Lukáše Podolákových, oddíl TOM3107 po vedením Jany Liberské a Petra Dojčiaka. Jako poslední se prezentoval OPT ( oddíl pěší turistiky ) pod vedením Marie Falgeové. Zhruba ve dvacet hodin předseda seminář ukončil.