Z pokuty dvouset tisíc korun může být nakonec milion

„Rada města se na svém jednání rozhodla prominout smluvní pokutu firmě U.T.C. Properties. Do konce června však musí být uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se firma zaváže podat žádost o územní rozhodnutí do konce července,“ uvedl k rozhodnutí kutnohorských radních místostarosta Tomáš Benada.

Pokuta se však při nedodržení tohoto dodatku může vyšplahat až na pětinásobek původní smluvní pokuty. „V případě, že přesto společnost termín nedodrží čeká ji pokuta milion korun za každý následující měsíc,“ dodal místostarosta Benada. Od okamžitého vymáhání pokuty rada města však ustoupila poté co zástupci firmy předložili své vysvětlení. Zohledněny byly komplikace firmy s výkupem pozemků.

Řešení nedobré situace na trhu s realitami se tak zřejmě obyvatelé Kutné Hory hned tak nedočkají.

Vyjádření společnosti U.T.C. Properties se přes mnohé přísliby ze strany jejího jednatele nepodařilo v průběhu několika dní do uzávěrky vydání získat.