„V aktualizaci je zmínka o tom, že audiozáznamy z jednání městské rady budou jen pro potřeby vytváření zápisů,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Zuzana Moravčíková. Ta se zároveň domnívá, že pořizovat audiozáznamy z jednání městské rady ani není povinnost ze zákona, což ostatně potvrdil i advokát Miroslav Tichý z advokátní kanceláře Čechová Tichý Poulík.

„Na úrovni zákonné úpravy není stanovena povinnost pořizovat audiozáznam z jednání orgánů obce. Zákon o obcích zavedl pouze povinnost pořídit z jednání zápis, který je třeba vyhotovit v listinné podobě, neboť jej podepisují příslušné osoby,“ uvedl Tichý.

Podle místostarostky se záznam nahrává, protože je potřeba znát kdo a jak hlasoval. „My k tomu využíváme naše hlasovací zařízení v Rytířském sále, kde je zároveň i přimontován zvukový záznam. Jako radní jsme se ale nikdy nedohodli, že se bude pořizovat audiozáznam,“ vysvětlila místostarostka s tím, že jednání městské rady je na rozdíl od jednání městských zastupitelů neveřejné.

Záznam podle ní usnadňuje přehled, „ven“ by se ale nikdy dostat neměl. Jenže opoziční zastupitelé jsou trochu jiného názoru.

Mezi nimi je třeba Jakub Obraz. „Kdo ví, proč rada postupuje naprosto opačně, než je současný trend, tedy transparentnost a otevřenost ve všem,“ uvedl zastupitel a naznačil, že může jít o snahu skrývat věci, které jsou v rozporu se zákonem.

Ani Karel Koubský mladší není přesvědčen o nedotknutelnosti záznamu. „Nejde o to, zda lze audiozáznam z rady zveřejňovat. Zasedání je neveřejné a záznam by být zveřejněn neměl. Domnívají-li se ale radní, že pak k němu zastupitelé nebudou mít přístup, mýlí se,“ podotkl Koubský.

Ten to vysvětluje právem zastupitele na informace v souvislosti s výkonem povolání. Na záznam ale podle něj mají nárok i občané. „Když jako občan požádáte o záznam, tak podle zákona číslo 106 o svobodném přístupu k informacím na něj máte právo, i když třeba až po úpravách citlivých informací, za něž může být požadován poplatek,“ vysvětlil Koubský s tím, že pokud záznam existuje v elektronické podobě, měl by být přístupný i ten. To právník Tichý potvrdil. Neveřejnost jednání prý nijak neomezuje právo občana na informace.

Současný spor se týká jednání zastupitelů z 20. června. Tehdy zde vystoupil právník Martin Běhounek, který byl pověřen právní analýzou týkající se zadávání veřejných zakázek na výstavbu sportovní haly Klimeška. Přítomným se snažil pustit audiozáznam z jednání radních, byl ale přerušen místostarostkou.

Podle opozičních zastupitelů ale nešlo o zveřejnění audiozáznamu. „Pan Běhounek měl přednést právní analýzu, kterou vytvořil pověřením kontrolního výboru. Aby tak mohl učinit, požádal zastupitele o zbavení mlčenlivosti,“ uvedl Koubský. Místostarostka nesouhlasí. „Odhlasovali jsme zbavení mlčenlivosti, nikoliv, že se pustí záznam z rady,“ řekla. Pohled právníka na celý spor nevyznívá jednoznačně. „Nelze potvrdit, že je možné záznam neomezeně zveřejňovat, neboť zveřejněním mohou být dotčeny informace, jejichž zveřejnění zákon zapovídá,“ řekl Tichý. Celá věc bude mít dohru v září, kdy kontrolní výbor bude muset vysvětlit, kdo Martinu Běhounkovi přístup k informacím z rady umožnil. 

Důvod výstupu Nahrávka obsahovala záznam z jednání radních z prosince 2015. Tehdy měli s firmou, která zpracovávala žádost o dotaci na halu Klimeška, uzavřít smlouvu na zpracování žádosti na první etapu, ale také na etapu druhou. Za obě akce město následně zaplatilo. To i přesto, že v zápisu z rady byla potvrzena pouze smlouva na první etapu, na druhou ne. Zda šlo o pochybení, prověřoval kontrolní výbor.