A důsledky neutěšeného stavu městských financí se více než v peněženkách obyvatel projeví třeba na stavu místních komunikací. Je totiž již teď celkem jisté, že při sestavování rozpočtu na příští rok, budou zastupitelé nuceni šetřit všude a nezbytně též na plánovaných investičních akcích.

Dokladem složité situace, ve které se město v důsledku hospodářské krize nachází, byly diskuze na posledním jednání kutnohorských zastupitelů.

Zátěží jsou také výdaje na nemocnici

Podle vyjádření starosty Ivo Šalátka přijde město v příštím roce o přibližně dvacet procent příjmů, které do rozpočtu plynou ze státní kasy. „Jak bylo avizováno z ministerstva financí, půjdou příjmy ze státního rozpočtu dramaticky dolů,“ prohlásil Šalátek s tím, že již nyní se finanční rezerva města snížila z dvaceti na dvanáct miliónů korun a ty jsou v podstatě fiktivní. Narazil tak na další problém, který ještě na začátku letošního roku zřejmě nikdo nečekal, a tím jsou obrovské náklady na provoz nemocnice, které nadále, i v souvislosti s odkladem převodu zdravotnického zařízení na Středočeský kraj, strmě porostou. Právě v tomto roce si město bylo nuceno vzít třicetimilionový úvěr na pokrytí provozních nákladů špitálu. Roční splátka přitom činí asi sedm milionů korun.

S prvním návrhem kroků na zmírnění dopadů krize ještě pro letošní rok přišel finanční výbor zastupitelstva. Počítal například se snížením mzdových prostředků úředníků vázaných na rozpočet města, či personálním auditem na městském úřadě. Návrhy se však neujaly a tento rok se ještě větší škrty v rozpočtu nechystají.

Zastupitelé nakonec pověřili radu vypracováním návrhu opatření na zmírnění dopadů krize a na pořad dne se zřejmě v souvislosti s tvorbou rozpočtu pro rok 2010 dostane také pracovní jednání zastupitelstva. K ruce by na něm místním politikům mohli být podle slov Ivo Šalátka například odborníci z ministerstva financí. Rozhodování to totiž bude bolestné a složité.