Dopravně-bezpečnostní akce proběhla na základě preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve snaze snížit přetrvávající nekázeň a počet dopravních nehod na pozemních komunikacích pod vlivem alkoholu.

Kutnohorští dopravní policisté šetřili od začátku letošního roku do poloviny června celkem patnáct případů dopravních nehod, kdy byl viník ovlivněn návykovou látkou.

"Policisté zkontrolovali celkem 67 vozidel a uložili 5 pokut v celkové výši 1900 korun. Jednalo se například o nepřipoutání bezpečnostním pásem nebo nevyhovující technický stav vozidla. V žádném případě nebylo zjištěno řízení pod vlivem alkoholických nápojů," uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Bezpečnostně preventivní akce obdobného charakteru budou na Kutnohorsku probíhat celoročně. Dopravní policisté a policisté na Kutnohorsku se mimo jiné zaměřují i chodce v silničním provozu. Není jim lhostejná jejich bezpečnost.

Dopravně-bezpečnostní akce zaměřené zejména do míst, kde lze předpokládat pohyb chodců na pozemní komunikaci mimo obec, případně pohyb ostatních nemotorizovaných účastníků silničního provozu ve vztahu k jejich viditelnosti, probíhají a budou probíhat opakovaně.