„Dopravní generel je stále živý materiál, nad kterým budeme ještě diskutovat. Pro město nejde o závazný materiál, ale o jakési vodítko, jak dál řešit dopravu a parkování ve třech hlavních lokalitách města: Hlouška, Šipší a historické centrum,“ uvedl místostarosta Vít Šnajdr s tím, že hlavním zadáním generelu byl plán udržitelné mobility v historickém městě UNESCO.

Odborníci z Fakulty dopravní ČVÚT, kteří na zpracování generelu pracují, by jej měli mít hotový do konce března. Už teď ale mohou lidé na webových stránkách města nalézt první návrhy řešení. Některé z nich zvedly ze židle rezidenty a podnikatele v centru města.

Náměstí jen pro autobusy MHD?

Kupříkladu takzvaný razantní návrh organizace dopravy v centru města počítá s tím, že Palackého náměstí by bylo dostupné jen pro autobusy městské hromadné dopravy (MHD). Ty by navíc nově mohly jezdit obousměrně Tylovou ulicí i Kollárovou ulicí. Naopak pouze pro pěší by měla sloužit komunikace ve směru od Havlíčkova náměstí ke kostelu sv. Jakuba.

„Posoudit dnes nad rozpracovaným návrhem, který navrhovaný obrácený, zakázaný nebo naopak dovolený směr průjezdu tou kterou ulicí bude krokem vpřed či vzad, je úkol téměř nadlidský,“ uvedl rezident žijící a podnikající v centru města Tomáš Dáňa.

Opatření podle mnohých uberou už teď chybějící parkovací místa v centru. Vedení města ale mírní vášně, počítá prý se zajížděním do centra jak pro rezidenty, tak pro dopravní obsluhu. Omezit chce především individuální dopravu pro návštěvníky s vybudováním záchytných parkovišť a tím přispět ke zvýšení prostupnosti centra. Ani od parkování prý rezidenti nezůstanou odříznuti.

„Bohužel centrum není nafukovací, ale obě varianty s rezidenty počítají. Jednak zjednosměrněním některých ulic dojde k legalizaci současných divokých parkovacích míst a právě omezením vjezdu návštěvníků a jejich zachycení na záchytných parkovištích by mělo dojít ke zlepšení situace rezidentů,“ vysvětlil Šnajdr.

Osobní automobil není vulgarismus

Podle něho ještě do konce února dojde k jednání se zhotoviteli, ke kterému budou přizváni zástupci místních podnikatelů a rezidentů, aby se pokusili dohodnout na řešení situace v centru. Podnikatelé a rezidenti ale apelují na to, že přes svou nespornou historickou hodnotu by Kutná Hora měla být městem 21. století.

„Osobní automobil není vulgarismus. Souhlasím, že by auta neměla parkovat pod okny a mezi podpěrnými sloupy kostela sv. Jakuba, okolo stromu opředeného lavičkou mezi kostelem a arciděkanstvím, kolem sochy Masaryka a před hlavní bránou do Vlašského dvora, ale v ulicích Husova, Kollárova, Tylova, na Palackého, Václavském náměstí by bylo omezení dopravy a zabránění zastavení na určenou dobu velmi špatným rozhodnutím,“ dodal Dáňa.