„Jsou to čerstvě vypsané dotace, žádost teprve budeme podávat, uzávěrka je někdy na konci ledna. Rozhodnutí o tom, zda jsme s žádostí uspěli či nikoliv, budeme vědět nejdříve za půl roku. V tuto chvíli ale nevíme, jak ta dotace bude přesně vypadat a jak velká bude spoluúčast města,“ uvedla Milada Nechojdomová z Odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora.

Pokud bude radnice s žádostí úspěšná, budou o jejím přijetí ještě rozhodovat městští zastupitelé. Finanční spoluúčast by podle Josefa Viktory mohla být až dvaceti procentní. „Minimální spoluúčast města je dvacet procent, je to samozřejmě podmíněno přijetím dotace,“ řekl Josef Viktora.

Rozsah rekonstrukce dopravního hřiště bude záviset právě na získaných finančních prostředcích, dočkat by se ho ale mělo v každém případě. „V podstatě jsme řešili tři možnosti.

Pokud město dotaci nezíská, provedly by se jen nejnutnější úpravy, pokud by se podařilo alespoň nějaké prostředky získat, dostalo by hřiště nový povrch a umístily by se nové prvky, které jsme získaly od BESIPu, na dopravním hřišti by vznikly i věci, které doposud chybí, kupříkladu kruhový objezd a křižovatky,“ prozradila ředitelka Domu dětí a mládeže Dominik Kutná Hora Jitka Krištofová. V případě, že by se podařilo získat celou dotaci, dočkalo by se podle Krištofové dopravní hřiště kompletní rekonstrukce.

Hřiště je hojně využívané v rámci celého okresu pro nejrůznější dopravní soutěže, ale také školami a mateřinkami pro výuku dopravní výchovy.