„V čase zhruba od půl do osmé hodiny ranní před školy přijíždí desítky automobilů, které přivážejí školáky. Auta se ve slepé ulici musí otáčet, někteří rodiče otáčejí své automobily přímo ve vjezdu do školy, což je velmi nebezpečné. Nebezpečí hrozí i při vystupování z aut či při couvání vozidel a vyjíždění z parkovacích míst,“ popsala Kateřina Kmínková.

Podle všeho by ale této situaci mohli předcházet sami rodiče. S tím souhlasí i ředitelka školy Ivana Stará. „Dopravně je to prostě špatně řešitelné. Každý, kdo do ulice vjede, se musí otočit a to dělají rodiče různě. Někteří zajedou na parkovací místa, jiní vyjedou slepou ulicí až na konec a otáčí se tam. Osobně považují za nejnebezpečnější otáčení vozidel přímo ve vjezdu školy, tam prochází opravdu velké množství dětí a hrozí nebezpečí, že se řidič s dítětem střetne,“ uvedla ředitelka.

Škola v žádném případě nechce omezovat rodiče v tom, aby doprovázeli své děti ráno do školy a má pochopení i proto, že mnozí to kvůli vzdálenosti musí dělat autem. K vysazování dětí ale mohou využít i jiných prostor, než přímo před školou, například na parkovišti u autobusové zastávky „Na Pohoří“, v ulici u školní družiny nebo před obchodním domem Tesco.

Někteří rodiče argumentují, že se o své děti v ranní rušné dopravní situaci před školou bojí, a tak je vozí přímo před školu, nicméně právě tím mohou ohrožovat děti ostatních rodičů. „Pokud má rodič o své dítě strach, může s ním od zaparkovaného auta ke škole dojít,“ řekl starosta města Martin Hujer (Starostové a nezávislí).

Zdůraznil ale, že ke zlepšení bezpečnosti dopravního provozu v lokalitě Na Pohoří by mohl přispět jednak přesun míst na odpad z parkoviště za přiléhající chodník, čímž by se měl zlepšit rozhled pro vyjíždějící auta z parkoviště i pro přecházející chodce. Zároveň by mělo být u zastávky Na Pohoří vybudováno vysedací místo pro školáky, kteří vysedají s osobních aut, odkud to budou mít do školy zhruba třicet metrů. „Projektová dokumentace je hotová,“ doplnil starosta.

Zručské noviny na svém facebooku zveřejnily video, které v sedmi minutách zrychleně zaznamenaná situaci před školami cca od sedmi do půl deváté. Z videa je patrné, jakým způsobem se rodiče otáčejí, zda zajíždějí ke škole, kde vysazují děti. Především je pak patrné, že děti nepřichází ke škole pouze přes přechod pro chodce, nýbrž se proplétají kdekoli mezi zaparkovanými vozidly.