„Za tu dobu tady byla vybrána řada pokut, ale především od místních občanů. Ti to samozřejmě pociťují jako určitou nespravedlnost," řekla Radovnická.

Policejní kontroly v současné době v obci stojí častěji, nicméně kontrolují výhradně osobní automobily. „Pokud projede okolo nákladní auto, tak nezájem," řekla starostka. Zřejmě největším kamenem úrazu je stále chybějící značka zakazující vjezd vozům nad určitou tonáž, která by měla stát na hlavním tahu nad Horušicemi. „Značka tam stále není. Kamioňáci tak mají při případné kontrole dobrou výmluvu, že nahoře při vjezdu do vesnice žádný zákaz neporušili a před mostkem, na kterém značka o tonáži je, už se prostě neotočí, protože by to nevycouvali. Nezbyde nic jiného, než aby mostek přejeli, přestože mnohonásobně převyšují povolenou hmotnost," uvedla k problematice značek starostka Horušic. „My můžeme umístit značku jen na základě rozhodnutí odboru dopravy, sami nic takového udělat nemůžeme. Já jsem se na situaci díval a je tam s těmi značkami řada nejasností,"řekl vedoucí oblasti Kutná Hora Krajské správy a údržby silnic Jiří Procházka. „V současné době stav intenzivně prošetřujeme ve spolupráci s odborem dopravy a během deseti dní budeme mít ve věci jasno," podotkl Procházka.

Krajská správa a údržba silnic přijela do obce také zkontrolovat stav povrchu vozovky v obci. „Přislíbili, že opraví povrch vozovky tam, kde jsou ty největší díry a dolíky. Ale třeba právě ten mostek, kde je omezená tonáž, je problém," řekla Radovnická. Mostek, po kterém jezdí mnoho kamionů za den, se propadá. „Nám ale bylo řečeno, že problémem není tonáž vozidel, nýbrž dešťová voda a že naše dešťová kanalizace poškozuje vozovku a budeme to muset tudíž opravit na své náklady" doplnila starostka. Proti tomuto vyjádření se ale starostka Horušic razantně ohradila s tím, že dešťová kanalizace nemůže být příčinou propadání mostku. „Došli jsme k takovému závěru, že se povrch mostku odkryje, aby se ukázalo, co je skutečnou příčinou jeho propadání," zdůraznila. V době, kdy bude mostek v Horušicích odkrytý, bude muset být v obci vedena objížďka. Oprava rozbitého povrchu vozovky by se měla uskutečnit během jara.

Výbor obchází domy

Občané Horušic i sama starostka se cítí být v otázce dopravní situace v obci naprosto zoufalí a mají pocit, že ačkoliv o ní Policie České republiky a celní správa vědí, nic s tím nedělají. „Občané se proto rozhodli, že zřídí petiční výbor. V současné době jeho členové obcházejí občany, kteří se tak mohou k situaci vyjádřit. Petici si přečtou a můžou ji podepsat," řekla starostka k právě probíhající petici. Petice bude adresována Obecnímu úřadu Horušice, který s ní po té bude dále nakládat. „Občané nás v té petici vlastně žádají, abychom situaci nějak řešili, přestože my tak děláme. Petici my jako úřad pošleme na příslušná místa, tedy na Policii České republiky, celní správu a Krajskou správu a údržbu silnic. Starostka Horušic se domnívá, že podpisů na petičním archu bude hodně.

Dopravní situace v Horušicích tedy stojí na dvou základních problémech: stále chybící značce o zákazu vjezdu vozidel s nadměrnou tonáží a neúčinným kontrolám policie a celní správy. „Na místě provádíme běžné namátkové kontroly. Při zjištění pochybení jsou řidiči řádně postihováni. Policie ale nemůže být na místě přítomna dvacet čtyři hodin denně," uvedl Patrik Kraus z Dopravního inspektorátu územního odboru Policie Kutná Hora. „To sice chápu, ale vyjádření, že v Horušicích není dostatečný prostor pro vážení, nepovažuji za argument. Vhodné místo je v Žehušicích a celníci mají ze zákona právo vozidlům nařídit, aby dojeli na převážení i na vzdálenější místa. To se ale neděje," uvedla Radovnická.

Jako smutný fakt na celé situaci Jaroslava Radovnická vnímá to, že se očekává, že aktivitu bude vyvíjet především ona sama jako „hlava" obce. „To také dělám, i když to občané často nevidí. Ale především je to v kompetenci příslušných orgánů celní správy a silnic a ti s tím sami od sebe nedělají nic," uzavřela.