„Dotace nám byla přislíbená ve výši nula až devatenáct milionů korun. Ale už teď víme, že bude ve výši osmdesáti pěti procent uznatelných nákladů," uvedl starosta Čáslavi Jaromír Strnad.

Výše dotace se bude odvíjet od konečné ceny stavby. Ta bude určena až podle vítěze výběrového řízení, které bylo okamžitě vyhlášeno a bude probíhat do začátku května. „Na začátku května začneme vybírat z nabídek a na začátku června by rekonstrukce mohla začít," doplnil Strnad.

Jednou z podmínek získání dotace je profinancování prostředků ještě v letošním roce. „Vše nyní záleží na tom, jak se nám podaří vybrat dodavatele stavby. Nicméně bychom rekonstrukce tanečního sálu rádi dokončili na konci září," podotkl Strnad
 k termínu dokončení.

Současná rekonstrukce se bude kromě stavebních úprav uvnitř tanečního sálu týkat také zateplení části pláště budovy a výměny oken. „V příštím roce máme v plánu rekonstrukci restauračního a ubytovacího zařízení. Zde už ale nebude financování v rámci dotačního titulu, ale z vlastních zdrojů," doplnil starosta.

Po rekonstrukci tanečního sálu na podzim chce město sál provozovat ve vlastní režii. „Chceme sál provozovat sami zejména z toho důvodu, aby zůstal k dispozici široké veřejnosti, třeba i pro školy 
a podobně," řekl Strnad. S tím také souvisí Dohoda o skončení nájmu a o vyrovnání s nájemci Grand, kterou zastupitelstvo nyní muselo schválit. „Stávající nájemce měl smlouvu ještě na letošní rok 
a současně tam byla opce na rok příští. Bylo to z toho důvodu, že jsme nevěděli, zda-li dotaci získáme či nikoliv," uvedl místostarosta Čáslavi Vlastislav Málek.

Stávající nájemce městu vyjde vstříc a prostor uvolní. „Jednali jsme proto také o vyrovnání a kompenzaci, neboť stávající nájemce zde podnikal sedmnáct let a městu vždy včas hradil nájem," doplnil místostarosta. Po rekonstrukci v příštím roce by restaurace pravděpodobně měla být znovu nabídnuta k pronájmu, město však o konečném verdiktu teprve bude jednat. Jednou z variant bylo také přerušení nájmu stávajícímu nájemci. „Byla to jedna z možných variant. Nicméně současní nájemci došli k závěru, že rok a půl, kterou bude kompletní rekonstrukce i s ubytovací zařízením a restaurací trvat, čekat nemohou," doplnil Málek.