Před hlavním oltářem katedrály bylo při této příležitosti zřízeno pietní místo, kde mohl každý z přítomných zapálit svíčku na památku svých zesnulých.