Voličská účast ve druhém kole v obci Třebětín byla sotva 4 a půl procenta. K volbám tu totiž přišli pouze 4 lidé z 89 možných. Vzhledem k tomu, že byl jeden z odevzdaných hlasů vyhodnocen jako neplatný, v Třebětíně se konečný výsledek druhého kola senátních voleb tvořil z pouhých 3 odevzdaných hlasů. V poměru 2:1 zde vyhrál Jaromír Strnad.

V prvním kole v Třebětíně se k volbám dostavilo 17 voličů. Ti ale dohromady odevzdali jen 16 hlasů a z těch nakonec bylo platných pouze 11. Jaromíru Strnadovi patřily 4 hlasy, Ivu Šancovi 3 hlasy, Milanu Vodičkovi 2, Lenka Bochníčková a Julius Špičák dostali po 1 hlasu a Radim Špaček nedostal hlas žádný.