Dětem pohádku už přišli předčítat sourozenci dětí, rodiče, v budoucnu se školka chystá oslovit například i starostu obce. Čtení je ovšem i součástí každodenního programu, každý den tráví děti s paní učitelkou dvacet minut s knihou. Děti poslouchání pohádek baví a těší se na něj.

Školka je zapojena ještě do jednoho projektu, který se jmenuje Koukáme správně. Ten zahrnuje pravidelné návštěvy oční lékařky ve školce, která dětem preventivně vyšetřuje zrak.

Školka dětem nabízí také kroužky Povídálek a Předškoláček. Pravidelně organizuje také řadu akcí, některé ve spolupráci se základní školou. Tím nejbližším společným programem jsou čarodějnice.

Školku navštěvují děti z obce i z okolí

close Děti a paní učitelky z Mateřské školy v Krchlebech. info Zdroj: DENÍK/Marie Michaleová zoom_in

Jednotřídní je také mateřská školka v Krchlebech, kterou navštěvují děti nejenom z Krchleb, ale i dalších obcí v okolí, tedy z Vodrant, Souňova, Chedrbí, Hraběšína a Třebonína.

Třída je heterogenní a navštěvují ji děti ve věku od tří let až po předškoláky. Ti potom ve většině případů nastoupí do Základní školy Krchleby, jejíž je školka součástí a úzce s ní i spolupracuje.

Děti se vzdělávají podle rámcového vzdělávacího programu nazvaného Poznáváme svět kolem nás. Veškeré aktivity jsou vedeny formou her a tvořivých činností. Zaměření směřuje k výtvarným a pracovním dovednostem.

Školka dále spolupracuje s Místní akční skupinou Lípa pro venkov, která organizuje olympiádu mateřských škol, které se školka i letos chystá zúčastnit.

Děti během školního roku absolvují předplavecký výcvik, s učitelkami jezdí na výlety, na divadelní představení i na promítání do kina. Školku občas navštíví i rodiče, pro něž školka organizuje různé přednášky.

Příště si představíme děti z MŠ v Drobovicích a MŠ v Klukách. V tištěném vydání Kutnohorského deníku ve středu 15. května 2019.