Na konci dne se všichni zúčastnění zapojili do rozhodování o tématech, které budou podpořeny v příštím roce z Fondu pro Kutnohorsko. Od 1. ledna bude možné žádat o granty na projekty podporující celkovou atmosféru ve školách a kolem nich, která bude vstřícná a podporující všechny role a osoby, které jsou její součástí – nejen děti, ale stejně tak učitele, vedení škol a rodiče.

Eduzměna podpoří projekty, které budou hledat a nacházet společná řešení v následujících čtyřech hlavních okruzích: podpora dovedností u rizikové skupiny mladých lidí, dále zjednodušování přechodu žáků mezi jednotlivými typy škol, provázanost učiva s reálným životem a v neposlední řadě jde o aktivizaci žáků při učení.

“První téma vychází přímo z regionu. Je tu nezanedbatelný počet mladistvých, kteří po opuštění vzdělávacího systému, většinou učiliště, spadají do exekucí, nezaměstnanosti a různých problémů, které je pak doprovázejí životem. Podíl lidí v exekuci ve věku 18 až 29 let je zde 11 procent. Na tento problém je potřeba se podívat společně a najít cesta, jak to řešit. Druhé téma se týká řešení často komplikovaného přechodu mezi jednotlivými stupni a typy škol a vyplynulo z mapování potřeb škol, které Eduzměna provedla v roce 2020 a 2021. A poslední dvě témata byla zvolena hlasováním během setkání Eduzměny a lidí z Kutnohorska,” okomentoval témata ředitel Nadačního fondu Eduzměna Zdeněk Slejška.

Ilustrační foto.
Unikátní výzkum zkoumal pohodu školních dětí. Některé trpí depresí nebo úzkostí

Příjem žádostí o minigrant bude otevřen od 2. ledna do 30. čevna 2022 a výše poskytovaných grantů se bude pohybovat od 5 do 50 tisíc korun s tím, že horní hranici je možné přizpůsobit v případě smysluplného náročnějšího projektu.

Potenciální žadatelé o minigranty jsou zváni na on-line seminář v pondělí 13. prosince, kde se mohou dozvědět více informací, případně se zeptat. Podrobnosti zájemci najdou na www.eduzmenaregion.cz v sekci Fond pro Kutnohorsko.

Fond pro Kutnohorsko - založen v dubnu roku 2020
Dosud rozděleno – 2 000 000 Kč
Nově k rozdělění – další 2 000 000 Kč
Finanční prostředky do fondu vložily - Nadační fond Avast a Nadace České spořitelny

Dosud podpořená témata - notebooky a připojení sociálně slabším rodinám po dobu lockdownu, adaptační programy pro žáky po uzávěře škol, podpora kombinované / hybridní výuky ve školách.